Organi društvaUpravni odbor . Nadzorni odbor .
Predsednik Franc Perko Predsednik Zvonko Pajnik
Podpredsednik Jože Korotaj Član Vlado Mirič
Tajnik Vojka Korotaj Član Jože Bračko
Blagajnik Jožica Rožič Nam. člana Magda Kravanja
Gospodar Janez Kikl
Član Jan Bauman Častno razsodišče
Član Maja Trojner Besedič Predsednik Zmaga Stiper
Član Franc Ferk Član Radojka Petek
Član Andrej Kos Član Srečko Korošec
Nam. člana Marjetka Verbošt

Odseki pri PD Paloma Vodje odsekov.
Odsek za delo z mladimi planinci Maja Trojner Besedič
Odsek za planinsko dejavnost Jožica Rožič
Odsek markacistov Jože Bračko
Odsek varuhov gorske narave Andreja Vajngerl Kaučič

Ni komentarjev: