Organi društva


Upravni odbor:

Predsednik: Aleksandra Muster
Podpredsednik: Jože Korotaj
Tajnik: Vojka Korotaj
Blagajnik: Franc Ferk
Gospodar: Zmago Subotič
Član: Jože Bračko
Član: Rajko Koražija
Član: Jan Bauman
Član: Blaž Ignatijev

Nadzorni odbor:

Predsednik: Zvonko Pajnik
Član: Vlado Mirič
Član: Andrej Kos
Nam. člana: Magda Kravanja

Častno razsodišče:

Predsednik: Franc Perko
Član: Vlado Fluher
Član: Srečko Korošec
Nam. člana: Franc BašlOdseki pri PD Paloma
Vodje odsekov.
Odsek za delo z mladimi planinci             
Maja Trojner Besedič
Odsek markacistov
Jože Bračko
Odsek varuhov gorske narave
Vodniška sekcija
Alpinistična sekcija                                             

Ni komentarjev: