O društvu


Planinsko društvo Paloma Matična št.: 512 26 27
Sladki Vrh 9b Šifra dejavnosti: 120 420 .
2214 Sladki Vrh Davčna št.: 29776783
TRR: 04515-0000517906

E-mail: franc.perko@siol.net

Planinsko društvo Sladki Vrh je bilo ustanovljeno 11. Junija 1976 na Sladkem Vrhu. Ustanovnega občnega zbora se je udeležil tudi takratni predsednik planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik s sodelavci. Pobudo za ustanovitev društva je dal takratni načelnik GRS Albin Vengust, v prepričanju, da bo društvo lahko ob pomoči Sladkogorske tovarne papirja obnovilo in ponovno odprlo Ribniško kočo. To je društvu tudi uspelo in je 2. septembra 1978 slavnostno odprlo prenovljeno Ribniško kočo.
Prvi predsednik društva je bil Mirko Čeček. Leta 1978 ga je nasledil Maks Vake, ki je vodil društvo do leta 1983, ko je vodenje prevzel Peter Slekovec. Tega leta se je društvo preimenovalo v Planinsko društvo "Paloma" Sladki Vrh. Leta 1995 je bil za predsednika UO društva izvoljen Franc Perko, ki društvo vodi še danes.
Društvo je v času svojega obstoja premagovalo razne težave. Največ dela je povzročalo upravljanje z Ribniško kočo in to vse do takrat, ko smo kočo predali najemniku g. Janku Zapečniku. Zaradi problemov s kočo je bilo zanemarjeno delo na področju planinstva in s tem je začelo število članov upadati. Po večji angažiranosti UO na področju planinstva so se planinci pričeli vračati in s tem je število članov raslo.
Leta 2001 je društvo proslavilo 25. obletnico delovanja in ob tem izdalo Zbornik PD Paloma, ki ga je uredila skupina planincev pod vodstvom Iva Velikogne. Ob našem jubileju smo odprli markirano pot imenovano Šentiljska pot, katere pobudnik in avtor je Srečko Najmajster. Pot je markiral odsek markacistov PD Paloma, ki je bil ustanovljen v ta namen..
Kot je zapisano v Zborniku je društvo v 25. letih delovanja organiziralo več kot 228 izletov, vzponov in pohodov, katerih se je udeležilo najmanj 2564 planink in planincev. Število izletov in pohodov iz leta v leto narašča. V zadnjih nekaj letih je bilo na leto organiziranih preko 40 pohodov in izletov, katerih se je na leto udeležilo preko 700 udeležencev.
Posebno pozornost je društvo v vseh letih delovanja posvečalo in še posveča delu z mladimi planinci. Ti so v prvih 25. letih delovanja izvedli okoli 84 pohodov. Na področju dela z mladimi je prav tako viden napredek sej je organiziranih vedno več izletov tudi za mlade. Večino jih vodi Marija Mirič, ki je še sedaj zelo aktivna mentorica mladih planincev. Pri delu oziroma organizaciji in vodenju izletov pa ji zelo pomaga mož Vlado Mirič. V osnovni šoli Sladki Vrh deluje tudi planinski krožek pod vodstvom Marije Mirič. Člani krožka tekmujejo za znake Mladi planinec in se udeležujejo tekmovanj Mladina in gore. Leta 2003 je bilo naše društvo s pomočjo Osnovne šole Sladki Vrh organizator 15. regijskega tekmovanja Mladina in gore. Pri delu z mladimi je vzpodbudno tudi to, da zadnjih nekaj let deluje tudi planinski krožek na Osnovni šoli Šentilj, ki ga vodita Alenka Paulič in Bojan Kocbek..
Največ članov je društvo, v preteklosti, imelo leta 1979 in sicer 350. Nato je, zaradi znanih razlogov, začelo članstvo upadati. Trend upadanja se je obrnil v letu 1996 in v letu 2006 je društvo imelo več kot 400 članov.
Društvo je imelo pred leti dovolj planinskih vodnikov, vendar so se nekateri vodniki odselili, drugi pa so prenehali delovati kot vodniki. Danes ima društvo štiri vodnike, ti so Marija Mirič, Srečko Najmajster, Franc Zemljič in Bojan Kocbek. Za smučarske izlete skrbi Jože Korotaj ml.. Manj zahtevne pohode in izlete so v letu 2006 organizirali Srečko Korošec, Franc Perko, Franc Bašl, Vlado Mirič in Ivan Velikogne. Pri organizaciji najzahtevnejših izletov smo odvisni od pomoči drugih društev.
V društvu so zelo aktivni tudi markacisti, ki so markirali Šentiljsko pot. Ob tej poti pa skrbijo tudi za pot na Kozjaku to je Duh na Ostren Vrhu – Kapla. Markaciste vodi Niko Drečnik, ki je zelo aktiven tudi v MDO Podravje. 

Ni komentarjev: