O društvu


Planinsko društvo Paloma Matična št.: 512 26 27
Sladki Vrh 9b Šifra dejavnosti: 120 420 
2214 Sladki Vrh Davčna št.: 29776783
TRR: 04515-0000517906
E-mail: pd.paloma.sladkivrh@gmail.com


Planinsko društvo Sladki Vrh je bilo ustanovljeno 11. junija 1976 na Sladkem Vrhu. Ustanovnega občnega zbora se je udeležil tudi takratni predsednik planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik s sodelavci. Pobudo za ustanovitev društva je dal takratni načelnik GRS Albin Vengust, v prepričanju, da bo društvo lahko ob pomoči Sladkogorske tovarne papirja obnovilo in ponovno odprlo Ribniško kočo. To je društvu tudi uspelo in je 2. septembra 1978 slavnostno odprlo prenovljeno Ribniško kočo.
Prvi predsednik društva je bil Mirko Čeček. Leta 1978 ga je nasledil Maks Vake, ki je vodil društvo do leta 1983, ko je vodenje prevzel Peter Slekovec. Tega leta se je društvo preimenovalo v Planinsko društvo "Paloma" Sladki Vrh. Leta 1995 je bil za predsednika UO društva izvoljen Franc Perko, ki je društvo vodil do februarja 2020.

Društvo je v času svojega obstoja premagovalo razne težave. Največ dela je povzročalo upravljanje z Ribniško kočo in to vse do takrat, ko smo kočo predali najemniku g. Janku Zapečniku. Zaradi problemov s kočo je bilo zanemarjeno delo na področju planinstva in s tem je začelo število članov upadati. Po večji angažiranosti UO na področju planinstva so se planinci pričeli vračati in s tem je število članov raslo. Največ članov je društvo imelo leta 2006, in sicer več kot 400.

Leta 2001 je društvo proslavilo 25. obletnico delovanja in ob tem izdalo Zbornik PD Paloma, ki ga je uredila skupina planincev pod vodstvom Iva Velikogne. Ob našem jubileju smo odprli markirano pot imenovano Šentiljska pot, katere pobudnik in avtor je Srečko Najmajster. Pot je markiral odsek markacistov PD Paloma, ki je bil ustanovljen v ta namen.
Kot je zapisano v Zborniku je društvo v 25. letih delovanja organiziralo več kot 228 izletov, vzponov in pohodov, katerih se je udeležilo najmanj 2564 planink in planincev. Število izletov in pohodov iz leta v leto narašča. V zadnjih nekaj letih je bilo na leto organiziranih preko 40 pohodov in izletov, katerih se je na leto udeležilo preko 700 udeležencev.

Posebno pozornost je društvo v vseh letih delovanja posvečalo delu z mladimi planinci. Ti so v prvih 25. letih delovanja izvedli okoli 84 pohodov. Na področju dela z mladimi je prav tako viden napredek sej je organiziranih vedno več izletov tudi za mlade. Velik doprinos pri delu z mladimi je prispevala Marija Mirič, ki je še vedno aktivna članica društva. Pri delu oziroma organizaciji izletov ji je pomagal mož Vlado Mirič. Delo z mladimi na Osnovni šoli Šentilj sta dolga leta vodila Alenka Paulič in Bojan Kocbek. Leta 2003 je bilo naše društvo s pomočjo Osnovne šole Sladki Vrh organizator 15. regijskega tekmovanja Mladina in gore. Danes deluje na Osnovni šoli Sladki Vrh planinski krožek pod vodstvom Maje Trojner Besedić. Člani krožka tekmujejo za znake Mladi planinec in se udeležujejo tekmovanj Mladina in gore.

V društvu so zelo aktivni tudi markacisti, ki so markirali Šentiljsko pot. Šentiljska pot je v lanskem letu beležila tisočega pohodnika. Po tej trasi poteka zdaj že tradicionalni Trail tek na slovenski kulturni praznik, ki se ga je letos udeležilo kar 30 tekačev. Markacisti pa skrbijo tudi za del Marijine romarske poti in Jakobovo pot. Markaciste je dolga leta vodil Niko Drečnik, danes to funkcijo opravlja Jože Bračko.

Člani PD Paloma smo ponosni na našega dolgoletnega predsednika Franca Perka, ki je leta 2019 za svoje življenjsko delo na področju planinstva prejel Častni znak PZS.


Ni komentarjev: