torek, 22. november 2022

Zaključena je energetska in okoljska sanacija Ribniške koče

 
ZAKLJUČENA JE ENERGETSKA IN OKOLJSKA SANACIJA RIBNIŠKE KOČE 

Mnoge planinske koče v Sloveniji so energijsko zelo potratne in ne dosegajo več današnjih načel trajnostne gradnje. Planinsko društvo Paloma Sladki vrh  je zato uspešno kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje sanacije Ribniške koče na Pohorju in pridobilo sredstva v sklopu “Javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”.  Nato so v letu 2022  izvedli večjo energetsko prenovo, pri kateri je bilo skladno z razpisom narejenih več ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ter trajnostno izrabo obnovljivih virov. Za zmanjšanje izgub energije je bila izolirana fasada in streha. Za toplo sanitarno vodo bo odslej skrbela nova toplotna črpalka. Za ogrevanje je bila vgrajena nova plinska peč. Količina odpadkov se bo zmanjševala z uporabo stiskalnice za pločevinke in plastiko.

Za prezračevanje je poskrbljeno z novimi prezračevalnimi napravami. Za samozadostno preskrbo z elektriko je bila nameščena nova sončna elektrarna. Stare potratne žarnice so bile zamenjane z novimi LED svetilkami. Za ekološko čiščenje in s tem k večji zaščiti okolja, bo pripomogla nova čistilna naprava.

PD Paloma Sladki vrh so tako s sanacijo naredili velik korak k samooskrbi in ekološki naravnanosti planinske koče – s tem so lahko vzgled trajnostnega obratovanja. O uspešnosti prenove se lahko prepričate na lastne oči ob obisku koče, ki je odprta skozi vse leto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si.

Ni komentarjev: