sreda, 12. januar 2022

RAZPIS PD PALOMA SLADKI VRH ZA NAJEMNIKA ALI OSKRBNIKA RIBNIŠKE KOČE

 

I. POGOJI RAZPISA


Kandidat za najemnika ali oskrbnika mora izpolnjevati sledeče:
 delovne izkušnje na področju gostinstva, obvezna zaposlitev kuharja z izobrazbo,
kulinaričnimi spretnostmi in poznavanjem HACCP sistema,
 poznavanje dela z blagajno,
 poznavanje skladiščne evidence materiala,
 znanje hišnih opravil kot so čiščenje, pranje, vodenje evidenc gostov,
 pripravljenost spoznavanja okoliških poti, naravnih in kulturnih znamenitosti ter
informiranje obiskovalcev in nudenje prve pomoči,
 sodelovanje z vodstvom društva,
 zaželeno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika (npr. angleščina, nemščina …),
 obveza odprtosti koče vsaj 5 dni v tednu, ob koncih tedna in praznikih,
 pripravljenost bivanja na koči (njega ali osebja).
Dodatne lastnosti dobrega najemnika ali oskrbnika, ki jih pričakujemo:
 osebna urejenost, veder značaj in prijazen odnos do obiskovalcev,
 profesionalen pristop pri vodenju,
 skrb za urejenost koče, manjša popravila v koči in njeni okolici,
 upoštevanje zahtevanih standardov (nadzor vodooskrbnega sistema, obvladovanje ostalih potencialnih tveganj in upoštevanje standardov, ki jih zahteva zakonodaja za zaposlene).
Delo je primerno tudi za mlajši upokojenski par, samostojne podjetnike, absolvente na študiju gostinske in turistične smeri in druge, ki jih veseli delo v neokrnjeni naravi v planinskem vzdušju. Društvo si želi dolgoročnejše sodelovanje.


II. PREDMET NAJEMA


Ribniška koča leži na planoti pod Malim Črnim vrhom (1533 m) in je najvišje ležeča planinska postojanka na Pohorju. Dostop do koče je po makadamski cesti iz Ribnice na Pohorju, od katere je oddaljena približno 10 km. Koča ima klet, pritličje, nadstropje in mansardo v tlorisu cca. 700 m2, ki obsega kuhinjo, 2 jedilnici s skupaj 90 sedeži in dvema točilnima pultoma, sprejemno pisarno ter spalne prostore. V devetih sobah je 40 postelj, na skupnih ležiščih pa 28. Vse sobe imajo lastne sanitarije in kopalnico s prho ter centralno ogrevanje. V pritličju se
nahajata dve sobi za bivanje oskrbnika s kopalnico in sanitarijami ter funkcionalni prostor za smuči. Koča bo letos deležna celovite energetske in okoljske prenove.


III. DEJAVNOST V OBJEKTU


Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti. Koča je uvrščena med planinske postojanke II. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.
 

IV. UDELEŽBA NA RAZPISU

Na razpis za najem Ribniške koče se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, katere
izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma in Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Izmed vseh z navedenimi zahtevami bodo izbrani le tisti, ki bodo zadoščali zahtevam razpisa in to tudi dokazno predstavili v sami prijavi na razpis. Kandidat vloži prijavo priporočeno v pisni obliki na naslov društva PD Paloma Sladki Vrh,Sladki Vrh 7, 2214 Sladki Vrh ali na elektronski naslov pd.paloma.sladkivrh@gmail.com obvezno z označbo »Najem Ribniške koče«, najkasneje do 28.02.2022. O prejeti prijavi po e-pošti boste prejeli potrditev. Obvezna priloga je življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah za zgoraj navedene točke razpisa ter predstavitev modela upravljanja z videnjem
razvoja dejavnosti v koči. S potencialnimi kandidati se bomo dogovorili za ogled Ribniške koče, njenih kapacitet ter ostalega inventarja. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki +386 31 774 902 med 17:00 in 18:00 uro do konca razpisa. Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore. Izbran kandidat bo o izbiri obveščen najkasneje do 31.03.2022 z možnostjo prevzema Ribniške koče najkasneje z dnem 11.07.2022.
 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Sladki Vrh, 12.01.2022

Ni komentarjev: