četrtek, 5. april 2012

Postavitev izobraževalno informacijske table ob reki Muri

V skladu s programom dela PD Paloma in Odseka za varstvo narave pri PD Paloma, smo 31.3.2012 organizirali postavitev izobraževalno informacijske table ob reki Muri in pohod od Sladkega Vrha do Šentilja. Pohoda se je udeležilo preko osemdeset pohodnikov, nekaj tudi iz drugih planinskih društev in drugih organizacij. Ob postavitvi so zbrane nagovorili predsednik PD Paloma Sladki Vrh g. Perko Franc, župan občine Šentilj g. Čagran Edvard, Habjanič Stojan (Zveza društev Moja Mura), načelnik odseka za varstvo narave Lorenčič Darko in predstavnik ZRSVN OE Maribor g. Grmovšek Andrej, ki je izvedel med udeleženci tudi mini delavnico. Z akcijo smo želeli počastiti svetovni dan voda, 10- letnico Šentiljske planinske poti in  praznik Občine Šentilj.
Še posebej pa smo želeli opozoriti na vse večje pritiske na naravo in zelo aktualne načrte pričetka energetskega izkoriščanja reke Mure.
Reka Mura je ostala edina večja reka v Sloveniji, ki je ohranila veliko značilnosti, ki so jih druge reke že davno izgubile. Tukaj mislimo predvsem na številne loge, mrtvice, rokave, poplavne travnike. V teh habitatih je našlo svoje poslednje zatočišče veliko rastlinskih in živalskih vrst. Kar nekaj je takšnih, ki jih najdemo samo še ob Muri in nikjer drugje v Sloveniji, pa tudi širše, v Evropskem merilu!
Zaradi tega bogastva bi morali odgovorni v državi še posebej pazljivo razmisliti, ali je res potrebno, da uničimo še zadnji rečni biser v Sloveniji, habitat enkratne biotske pestrosti. Tudi če gledamo skozi prizmo denarja, reka kar sama ponuja s svojimi danostmi številne možnosti za zaslužek (turizem, pridelava lesa, ekološko kmetovanje, izobraževanje…), brez škodljivih posegov v naravo. Torej možnosti številnih novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti !
Vsekakor pa bi pri odločitvi morali upoštevati tudi mnenje vseh ljudi, ki ob reki  živijo.
Sporočilo dogodka je bilo enostavno in jasno: »Reka Mura je biser, ki se ga ne more prodati ali prepustiti samo enim interesom ali skupini! Odgovornost in pravico do odločitve imamo vsi!«
Za pomoč pri  izvedbi dogodka se zahvaljujemo vsem imenovanim, prav tako pa tudi lepa hvala vsem udeležencem, ki bodo upamo, prenesli sporočilo dogodka med čim več ljudi.

Darko Lorenčič, odsek za varstvo narave pri PD Paloma

Ni komentarjev: